Tagarchief: imker

De verenigingen waar ik als imker lid van ben geworden

Als imker vind ik het belangrijk om aangesloten te zijn bij een vereniging. Zij behartigen jou belangen, verlenen service en informatie, verzorgen cursussen en brengen imkers met elkaar in contact via de lokale afdelingen.

De Nederlandse Bijenvereniging  is zo’n vereniging waar ik me heb aangemeld als lid met uiteraard als lokale afdeling Nijkerk. Hun missie die op hun website staat luidt:

“De NBV verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert bijenhouders met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand.”

Een andere vereniging waar ik lid van ben geworden is de Vereniging van Carnica Imkers. Tijdens mijn opleiding heb ik ook gewerkt met Carnica’s en dat is mij goed bevallen vanweg hun zachtaardig karakter. In Nederlands wordt deze bij raszuiver gekweekt op Schiermonnikoog. Op Vlieland kun je je eigen gekweekte koninginnen laten bevruchten. In het voorjaar ga ik dan ook bij deze vereniging een nieuwe volk kopen om hiermee aan de slag te gaan.

De Carnica of Crainer bij (Apis mellifera carnica) is een ondersoort van de honingbij. De bij komt van oorsprong uit Slovenië en heeft zich vanuit daar verspreid over Oostenrijk, delen van Hongarije, Roemenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina en Servië. De bij komt van nature voor in de Sloveense regio Krain, het zuidelijke deel van de Oostenrijkse Alpen en het noordelijke deel van de Balkan.

Bijen houden de basiscursus

In maart 2017 ben ik samen met mijn schoonzoon Joris begonnen aan de basiscursus bijen houden van de Imkersvereniging Eemkwartier. De cursus werd gehouden bij het CNME van de gemeente Amersfoort op Landgoed Schothorst.

De cursus bijen houden omvat een aantal theorielessen die onderwerpen behandelden zoals de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk, bijenwoning, gereedschappen en bijenproducten. Van ei tot bij, de ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar. Zwermbeheersing en integrale varroabehandeling. Drachtplanten, bijengezondheid en het inwinteren. Dit alles werd ons keurig uitgelegd door leraar Jan Piet Frens uit Culemborg.

Praktijkles bijen houden

Tijdens de praktijklessen bijen houden hebben we geleerd om raampjes te timmeren en kunstraat in te smelten. We hebben ook een bezoek gebracht aan de bijenmarkt in Doorn.

Gedurende het jaar hebben we geleerd om inspecties uit te voeren en de ontwikkeling van het bijenvolk te volgen. We hebben geleerd hoe we het zwermen kunnen voorkomen door een kunstzwerm te maken. Deze kunstzwermen werden hierna onze eigen volkjes.

Tijdens de cursus hebben we ook een aantal keren een zwerm uit een boom gehaald.

Zwerm bijenZwerm bijen vangen

 

 

 

 

 

 

 

We hebben honing geoogst, geslingerd en in potjes gedaan. Ook de zo noodzakelijke varroabehandeling kwam aan bod en last but not least het inwinteren. Tijdens de praktijklessen stonden onze bijenkasten in de bijenstal op het landgoed Schothorst. Helaas is het mijn volk mis gegaan en heb ik deze moeten opgeven. Koningin was niet meer aan het leggen maar wel werkbijen, oorzaak onbekend, wel veel van geleerd.

Het examen bijen houden is inmiddels afgelegd en in oktober  we ons diploma ontvangen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Hierna gaan onze kasten naar hun definitieve plek bij de boerderij van Joris en Samantha in het buurtschap Appel gemeente Nijkerk waar inmiddels al wat kasten staan.

Imkers aan het werk