Imker
De Imkerij

De verenigingen waar ik als imker lid van ben geworden

Als imker vind ik het belangrijk om aangesloten te zijn bij een vereniging. Zij behartigen jou belangen, verlenen service en informatie, verzorgen cursussen en brengen imkers met elkaar in contact via de lokale afdelingen.

De Nederlandse Bijenvereniging  is zo’n vereniging waar ik me heb aangemeld als lid met uiteraard als lokale afdeling Nijkerk. Hun missie die op hun website staat luidt:

“De NBV verbindt, versterkt, onderwijst, inspireert en faciliteert bijenhouders met als doel het in stand houden en bevorderen van een gezonde bijenstand.” Lees verder...

Bijenhouden
De Imkerij

Bijen houden de basiscursus

In maart 2017 ben ik samen met mijn schoonzoon Joris begonnen aan de basiscursus bijen houden van de Imkersvereniging Eemkwartier. De cursus werd gehouden bij het CNME van de gemeente Amersfoort op Landgoed Schothorst.

De cursus bijen houden omvat een aantal theorielessen die onderwerpen behandelden zoals de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk, bijenwoning, gereedschappen en bijenproducten. Van ei tot bij, de ontwikkeling van het bijenvolk in de loop van het jaar. Zwermbeheersing en integrale varroabehandeling. Drachtplanten, bijengezondheid en het inwinteren. Dit alles werd ons keurig uitgelegd door leraar Jan Piet Frens uit Culemborg. Lees verder...